SINDIKAT VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC

SINDIKAT VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC

Ideja o združitvi sindikatov je nastala predvsem zato, da vzdrževalci SVTK, EE, EI in gradbene dejavnosti enotno nastopijo proti enostranskim odločitvam predstavnikov delodajalca ter sami krojijo svojo usodo.
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je prostovoljna interesna organizacija

http://www.sindikat-svsz.si/

SINDIKAT VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC
SINDIKAT VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC